Politika zaupnosti in varstvo osebnih podatkov

Podjetje Pro-mak d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Pro-mak d.o.o. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali ob oddaji povpraševanja ali jih bomo od vas pridobili, ker ste obiskali našo spletno stran, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje PRO-MAK d. o. o., Hladilniška pot 42, 1000 Ljubljana.

Dostop do vaših podatkov ali izbris lahko kadarkoli zahtevate tako, da pošljete zahtevek na info@promak.si

Kategorije osebnih podatkov in namen obdelave podatkov

Ob vsakem obisku spletne strani www.promak.si se na spletnem strežniku, ki gostuje na strežnikih Neoserv, avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

Pro-mak d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Za potrebe hišne analitike uporabljamo Google Analytics. Podatki, ki jih posredujemo, so anonimizirani, tako da upravljavec analitičnega orodja ne more identificirati osebe, na katero se posredovani podatki nanašajo.

Ob oddaji spletnega povpraševanja, morate posredovati podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo poslovne komunikacije in/ali pripravo ponudbe:

ime in priimek in elektronski naslov prejemnika

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje.

Obdobje hrambe

Vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem (ponudbe, predračuni, povpraševanja). V tem času je obdelava podatkov omejena; vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do vašega preklica.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki uničijo oziroma izbrišejo.

Način varstva vaših podatkov

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje PRO-MAK d.o.o. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Kontakt upravljavca podatkov

Vaše pravice

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu podjetje PRO-MAK d.o.o.:

potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,

omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),

poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),

omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,

omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t. i. pravica do pozabe),

omogoči pravico do omejitve obdelave,

omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,

omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki,

omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica

poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo podjetje PRO-MAK d. o. o. posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

PRO-MAK d. o. o. se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo odgovorila Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju PRO-MAK d. o. o. :

Kontaktna oseba: Martin Karpan
Elektronski naslov: info@promak.si

Končna določila

Pridržujemo si pravico, da Politiko zasebnosti po potrebi prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.