Politika povjerljivosti i zaštite osobnih podataka

Tvrtka Pro-mak doo poštuje Vaše pravo na privatnost i teži najvišoj razini zaštite Vaših osobnih podataka. Stoga smo prilikom pružanja naših usluga putem ove web stranice dužni postupati u skladu sa zakonima i propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka, a posebice u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Općim podacima Europske unije. Uredba o zaštiti. Svrha ove Izjave o zaštiti osobnih podataka je informirati Vas o svrhama u koje će Vaši osobni podaci biti prikupljeni i kako će se koristiti te koja su Vaša prava u odnosu na podatke koje imamo o Vama i kako ih ostvariti.

Pro-mak doo se obvezuje da će prikupljene osobne podatke, koje ćete nam dati prilikom podnošenja upita ili koje ćemo dobiti od Vas budući da ste posjetili naše web stranice, koristiti u skladu s ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka, kako bi Vaše osobne podatke nećemo prodati, posuditi ili na bilo koji drugi način prenijeti trećim osobama, osim u slučajevima određenim zakonom.

Kontrolor podataka

Administrator Vaših osobnih podataka je tvrtka PRO-MAK d.o.o., Hladilniška pot 42,1000  Ljubljana.

U svakom trenutku možete zatražiti pristup svojim podacima ili brisanje slanjem zahtjeva na  info@promak.si

Kategorije osobnih podataka i svrha obrade podataka

Svaki put kada posjetite web stranicu www.promak.si, log datoteka web poslužitelja automatski se pohranjuje na web poslužitelj koji se nalazi na Neoserv poslužiteljima (npr. IP broj – broj koji identificira pojedinačno računalo ili drugi uređaj na webu; verzija preglednika, vremenske posjete). Ove podatke obrađujemo u svrhu upravljanja statistikom posjećenosti na našoj web stranici.

Ovako prikupljene podatke Pro-mak d.o.o. ne obrađuje zasebno i ne povezuje ih s drugim podacima.

Google Analytics koristimo za internu analitiku. Podaci koje prenosimo su anonimizirani, tako da operater analitičkog alata ne može identificirati osobu na koju se preneseni podaci odnose.

Prilikom podnošenja online zahtjeva morate navesti podatke koji su nam potrebni za obavljanje poslovne komunikacije i/ili pripremu ponude:

ime i prezime i  Primateljeva email adresa

Svi osobni podaci koje nam dostavite tretirat će se povjerljivo i koristit će se samo u svrhe za koje su dostavljeni. Ukoliko postoji potreba za daljnjom obradom vaših podataka u neku drugu svrhu, prethodno ćemo od vas zatražiti privolu.

Razdoblje zadržavanja

Vaše podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su pojedini podaci prikupljeni i dalje korišteni, a to su svi podaci vezani uz poslovnu suradnju (ponude, predračuni, upiti). Tijekom tog vremena obrada podataka je ograničena; Vaši kontakt podaci u svrhu izravnog marketinga obrađuju se dok ih ne otkažete.

Nakon prestanka potrebe za upravljanjem podacima, tj. nakon ispunjenja svrhe za koju su podaci prikupljeni, podaci se uništavaju ili brišu.

Kako zaštititi svoje podatke

Operater će dobivene podatke štititi u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka iu skladu sa svojim internim aktima. Osigurat će odgovarajuću organizacijsku i tehničku zaštitu. Voditelj obrade dobivene podatke ni pod kojim uvjetima neće prosljeđivati ili otkrivati trećim stranama. Tvrtka PRO-MAK d.o.o. provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt voditelja obrade podataka

Vaša prava

Ispitanik može u bilo kojem trenutku zatražiti da tvrtka PRO-MAK d.o.o.:

potvrditi obrađuju li se podaci koji se na njega odnose ili ne,

omogućiti pristup osobnim podacima (tj. pregled i kopiranje ili kopiranje),

pruža informacije vezane uz obradu tih podataka (npr. svrha obrade, vrsta osobnih podataka, korisnici kojima su osobni podaci dostavljeni ili će biti dostavljeni, očekivano razdoblje čuvanja podataka, tehničke i organizacijske mjere za zaštitu podataka i dr.) ,

omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose te mu omogućiti dopunu nepotpunih osobnih podataka,

omogućuje pravo na brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav),

omogućiti pravo na ograničenje obrade,

omogućuje pravo prigovora na obradu ako se obrada podataka temelji na legitimnom interesu voditelja obrade, uključujući izradu profila,

omogućiti pravo na prenosivost podataka i dati mu podatke u uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu,

omogućuje pravo na opoziv privole kada se osobni podaci obrađuju na temelju privole, pri čemu opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodila do njezina opoziva

daje dodatne informacije o svom pravu na žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

Također, tvrtka PRO-MAK d.o.o. pojedincu na njegov zahtjev u skladu s važećim zakonodavstvom dostavio i druge informacije u vezi s njegovim osobnim podacima koje obrađuje.

PRO-MAK d.o.o. se obvezuje odgovoriti na zahtjeve pojedinca na koje se osobni podaci odnose bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u zakonom propisanim rokovima.

Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka u PRO-MAK d.o.o. odgovorit će na pitanja o povjerljivosti Vaših podataka, načinu prikupljanja i obrade podataka, odnosno na Vaše zahtjeve za ostvarivanje prava u vezi s Vašim podacima:

Kontakt osoba: Martin Karpan
Email adresa: info@promak.si

Završne odredbe

Zadržavamo pravo po potrebi prilagoditi Politiku privatnosti stvarnim uvjetima i zakonodavstvu u području zaštite osobnih podataka. Stoga vas molimo da prije svakog prijenosa osobnih podataka provjerite aktualnu verziju kako biste bili upoznati sa svim promjenama i dopunama.